WYWIAD I KONTRWYWIAD
JAKO KLUCZOWE KOMPONENTY WALKI INFORMACYJNEJ

Tomasz Formicki
1369 stron unikalnej wiedzy o wojnie, która się toczy wokół Ciebie, a Ty jesteś jej celem! W trakcie lektury tej książki dowiesz się jaka jest istota tej wojny, jakie są dla Ciebie jej skutki, jak się bronić, aby Twoja świadomość nie stała się łupem infoagresorów. Po jej przeczytaniu inaczej, w sposób bardziej świadomy, zaczniesz patrzeć na otaczającą Ciebie rzeczywistość.

Książka ukazuje rolę służb wywiadowczych
i kontrwywiadowczych nie tylko w obszarach pozyskiwania informacji i ich ochrony, ale również w sferach strategicznego zarządzania percepcją, czyli oddziaływania informacyjno-psychologicznego, operacji dezinformacyjnych oraz w zmaganiach państw i podmiotów gospodarczych na geoekonomicznej szachownicy świata.

Zapoznanie się z niuansami walki informacyjnej oraz istotą aktywności współczesnych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych ułatwia zrozumienie dynamiki procesów i głębokości zmian, które obecnie zachodzą w skali całego globu w kontekście kształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego.

Gdy tylko dostanę w swoje ręce egzemplarz papierowy tej książki, całego go zabazgrzę podkreśleniami i uwagami. Mistrzowska wizja współczesnych wojen.
Piotr Plebaniak
autor 36 forteli, redaktor tomu Sztuka wojny.
Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń

Co znajdziesz w książce?

Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej to 1369 stron wiedzy na temat aktywności służb specjalnych we współczesnym świecie. Wydawcą książki jest Instytut Informacji.

ISBN 978 – 83 – 948063 – 3 – 0

POBIERZ SPIS TREŚCI
Tomasz Formicki

Recenzje

Prezentowana na łamach książki wiedza i erudycja Autora świadczą o bardzo dużej znajomości tematyki pracy, i to nie tylko pod względem teoretycznym. (…) ważnym elementem publikacji jest opracowanie, analiza i porównanie głównych trendów w działaniach służb specjalnych wybranych państw uczestniczących w globalnej rozgrywce o redefinicję dotychczasowego układu bezpieczeństwa światowego oraz obszarów wpływów. Wychwycenie elementów wspólnych, czy też dominujących w postaci budowania współczesnej strategii w przestrzeni walki Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji czy też Izraela jest ważna nie tylko dla osób zajmujących się zawodowo czy też naukowo tą problematyką, ale także dla podmiotów gospodarczych i formacji politycznych, które są i będą celami ataków o charakterze informacyjno-psychologicznym ze strony obcych służb specjalnych.

Andrzej Zapałowski

dr hab. nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Autor wykazał się posiadaniem głębokiej wiedzy na temat problematyki wojen informacyjnych, dezinformacji oraz funkcjonowania wywiadu i kontrwywiadu. Czytając monografię wyczuwa się wieloletnie doświadczenie i zainteresowanie Autora tą problematyką dodatkowo wsparte szerokim, interdyscyplinarnym spojrzeniem na analizowane i badane zagadnienia. Twórca monografii łączy swoją pasję, doświadczenia zawodowe i życiowe dla zrozumiałego przedstawienia niezwykle skomplikowanych, pełnych niuansów zagadnień podnoszonych w opracowaniu. (…) Książka Tomasza Formickiego powinna stanowić lekturę obowiązkową nie tylko decydentów państwowych, ale również funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, ośrodków analitycznych i być zalecana jako lektura dla studentów politologii (stosunków międzynarodowych) i nauk o bezpieczeństwie.

dr hab. Kazimierz Kraj

profesor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Książka Tomasza Formickiego jest publikacją o znaczącym ciężarze gatunkowym. Odpowiada na zapotrzebowanie nie tylko wśród polskich i zagranicznych uczonych oraz studentów, ale również ludzi praktycznie zajmujących się polityką gospodarczą, ekonomią i finansami. Jej lektura uzmysławia jak ważną rolę w światowej gospodarce i finansach pełni informacja pozyskiwana przez służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze. (…) Autor ukazał niebagatelną rolę służb specjalnych w gospodarce, przemyśle i finansach. Jest ona coraz większa ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wartościową informację nie tylko ze strony przywódców państw, szefów poszczególnych resortów, ale również kadry kierowniczej w firmach i koncernach. Jest to lektura obowiązkowa dla osób, które mają ambicję poznania mechaniki walki informacyjnej w sferze gospodarczo-ekonomicznej.

dr Ludmiła Słobodzian

Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jak kupić książkę?

1369 stron unikalnej wiedzy o wojnie, która się toczy wokół Ciebie, a Ty jesteś jej celem! W trakcie lektury tej książki dowiesz się jaka jest istota tej wojny, jakie są dla Ciebie jej skutki, jak się bronić, aby Twoja świadomość nie stała się łupem infoagresorów. Po jej przeczytaniu inaczej, w sposób bardziej świadomy, zaczniesz patrzeć na otaczającą Ciebie rzeczywistość.

Cena: 129zł
ZAMAWIAM KSIĄŻKĘ

O autorze

Tomasz Formicki – specjalista ds. komunikacji strategicznej i bezpieczeństwa informacyjnego. Doradca w kilku przedsiębiorstwach w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Prezes Instytutu Informacji. Autor książek Walka informacyjna i zarządzanie przekazem informacyjnym, Błękitny Grom czyli rzecz o generale Józefie Hallerze oraz kilkudziesięciu analiz i artykułów dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego, walki informacyjnej i geoekonomii. Prywatnie kibic piłki nożnej, filatelista oraz miłośnik muzyki Depeche Mode i Camouflage.

Recenzja dr Leszka Sykulskiego

Masz pytanie?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz wiadomość na adres e-mail biuro@psww.com.pl

Patronat medialny

Polecamy również